कलैया अस्पताल

emergency ward

kalaiya hospital

अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम

अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम

अस्पतालका विभिन्न फाटमा निरक्षण गर्दै

प्रकाश चौगाई
Phone: 9845037440
अध्यक्ष
Dr. Bikash kumar sah
Phone: 0
नि. मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट
प्रेम कुमार पण्डित
Phone: 9845186023
सुचना अधिकारी

ताजा समाचार

vacancy notice 2079-10-10

थप जानकारी

vacancy notice (2) 2079-10-10

थप जानकारी

दरखास्त फाराम 1

थप जानकारी

दरखास्त फाराम 2

थप जानकारी

करार पदको अन्तर्वाताको नतिजा

थप जानकारी

interview notice 2078.08.10

थप जानकारी

interview notice 2079-11-10

थप जानकारी

interview notice 2079-11-10

थप जानकारी

ngo को लागि सुचना

थप जानकारी

ngo को लागि सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित

थप जानकारी

SUCHANA SUCHANA 2080-02-07

थप जानकारी
थप जानकारी्

स्वास्थ्य भिडियो

कोभिड -19

covid-19

Discharge for patients from hdu

थप जानकारी्

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दिवस

०१ डिसेम्बर

विश्व धुम्रपानरहित दिवस

०७ अप्रिल

विश्व स्वास्थ्य दिवस

थप जानकारी

0

कार्य विवरण

थप जानकारी्

कार्य समिति विवरण

थप जानकारी्

कर्मचारी विवरण

थप जानकारी्