OPD

EMERGENCY

welcome program medical Supritendent

ICU WARD

EMERGENCY BLOCK

MATERNITY WARD

welcome program medical Supritendent

Breastfeeding training 2

Dr. Ajay kumar Gupta
Phone: 0
नि. मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट
प्रकाश चौगाई
Phone: 9845037440
अध्यक्ष
प्रेम कुमार पण्डित
Phone: 9845186023
सुचना अधिकारी

ताजा समाचार

सर्जिकल सामाग्री आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश सम्बन्धी सुचना 2080-11-23

थप जानकारी

प्रथम पटक सुचना औषधीको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र 2080-11-22

थप जानकारी

न्यानाे झाेला खरिद सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र 2080-11-21

थप जानकारी

सुरक्षा गार्ड दररेटमा लिने सुचना

थप जानकारी

ngo को लागि सुचना

थप जानकारी

BTI द्वारा डेंगु रोग नियन्त्रण सम्बन्धी औषधी खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

थप जानकारी

औषधीको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र 2080-09-29

थप जानकारी

करार कर्मचारी हरुकाे म्याद थप भएका नामावली

थप जानकारी

करार पदको अन्तर्वाताको नतिजा

थप जानकारी

द्रोस्रो पटक सुचना औषधीको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र 2080-10-17

थप जानकारी

क्याटल सपिङ्गबिधिबाट Aanesthesia Machine खरिद गर्ने सम्बन्धमा

थप जानकारी

SUCHANA SUCHANA 2080-02-07

थप जानकारी

ngo को लागि सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित

थप जानकारी

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धित सूचना

थप जानकारी

सुचना सुचना २०८०-१२-२६ शिलबन्दी दरभाउपत्र रद सम्बन्धमा

थप जानकारी

उपभोक्त समिति गठन सम्बधमा सुचना

थप जानकारी
थप जानकारी्

स्वास्थ्य भिडियो

कोभिड -19

covid-19

Discharge for patients from hdu

थप जानकारी्

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दिवस

०१ डिसेम्बर

विश्व धुम्रपानरहित दिवस

०७ अप्रिल

विश्व स्वास्थ्य दिवस

थप जानकारी

0

कार्य विवरण

थप जानकारी्

कार्य समिति विवरण

थप जानकारी्

कर्मचारी विवरण

थप जानकारी्